Bestill reise

Reisekupp 02.11-09.11.2023 Harstad/Narvik

Du sender nå en bestilling. Faktura og depositum sendes som standard på e-post, men du kan også velge å få dette tilsendt per post i skjemaet. Vi anbefaler at du har reiseforsikring og avbestillingsforsikring dersom du ikke har det.

Merk at alle bestillinger blir manuelt gjennomgått. Vi tar forbehold om ledig kapasitet. 

Ved bestilling trenger vi fullt navn på reisende (slik det står skrevet i passet). Inkluder også eventuelle mellomnavn. Bestillingen er endelig når du har mottatt bestillingsbekreftelsen og faktura og har innbetalt depositum. Depositum (fra 4000,- per person ) betales Solgruppen innen 7 dager etter bestilling. Restbeløp betales 35 dager før avreise. Vi henviser for øvrig til våre Alminnelige reisebestemmelser.

Reiseforsikring og / eller avbestillingsforsikring er ikke inkludert. Vi anbefaler alle reisende å ha gyldig reiseforsikring for denne reisen. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette.

Din reise

Reisedetaljer

Bestiller og reisedeltaker:

Reisedeltaker 2: