Personvernerklæring

Personvernerklæring

Generelt

Solgruppen AS, org.nr 970 913 386, ivaretar personvernet ditt. Med Solgruppen AS menes alle våre tre avdelinger, Solgruppen, Sportsevent og Amerikabussen. Du skal alltid kunne føle deg trygg når du oppgir personopplysninger hos oss. I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan vi sikrer at personopplysningene dine blir behandlet i samsvar med gjeldende lover, Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) og EUs personvernforordning GDPR.

 

Ansvarlig databehandler

Solgruppen AS er den ansvarlige databehandleren som håndterer personopplysningene dine og påser at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lover og regler. Solgruppen AS er ansvarlig for å behandle personopplysninger på alle nettstedene (www.solgruppen.no, www.sportsevent.no, www.amerikabussen.no) og andre kommunikasjonssystemer som er tilknyttet Solgruppen AS.

Personvernombud

Solgruppen har oppnevnt et personvernombud som blant annet har som oppgave å overvåke at den ansvarlige databehandleren behandler personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lover og regler. Solgruppens personvernombud kan nås på følgende

e-postadresse: solgruppen@solgruppen.no eller via vanlig post til denne adressen: Solgruppen AS, Thomas Angells gate 22, 7011 Trondheim

 

Kontaktinformasjon

Ikke nøl med å ta kontakt med Solgruppen hvis du har spørsmål om personvernerklæringen eller om hvordan vi behandler personopplysninger, eller hvis du vil ha en utskrift av denne erklæringen. Du kan kontakte oss på solgruppen@solgruppen.no Du kan også kontakte oss via kontaktskjema på www.solgruppen.no eller besøke vårt kontor Trondheim.

 

Hvordan innhenter vi informasjon om deg?

Direkte fra deg. Vi innhenter informasjon om deg som du oppgir når du for eksempel bestiller en reise eller tilleggstjeneste, ved personlig kontakt på reisemålene våre eller ved arrangementer, når du registrerer deg for nyhetsbrev, deltar i en konkurranse, svarer på undersøkelser/avstemninger, sender e-post, ringer eller tar kontakt med oss i Solgruppen.

Gjennom bruk av nettstedene våre. Vi innhenter anonym informasjon når du benytter tjenestene våre, for eksempel ved å bruke nettsidene våre eller andre digitale tjenester vi tilbyr. Vi innhenter også opplysninger om hvordan du navigerer i tjenesten, hvilke søk du utfører og hvilke reiseprodukter du er interessert i. Les mer i om informasjonskapsler(cookies) nederst på denne siden.

Fra tredjepart. Vi innhenter informasjon fra tredjeparter som oppgir personopplysninger om deg eller andre personer i reisefølget, f.eks. om du har bestilt via en forhandler eller om en person gjennomfører en bestilling der du inngår, eller om en annen person har vært i kontakt med oss på vegne av deg. Vi forutsetter at den som oppgir opplysningene har samtykke fra alle de reisende til å oppgi disse personopplysningene til Solgruppen.

 

Hvilken informasjon innhenter vi?

Solgruppen innhenter følgende informasjon for de formålene vi beskriver nedenfor:

Kontaktopplysninger: F.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-post, kjønn og fødselsdata.

Bestillingsinformasjon: Bestillingsnummer, reiseinformasjon (reisemål, reisedato m.m.), informasjon om kjøp (valgt betalingsløsning, gjennomført kjøp m.m.) og eventuelt kjøp av tilleggstjenester som f.eks. transport og utflukter.

Helseinformasjon: Informasjon om helsen din som du selv oppgir, f.eks. sykdommer eller funksjonshemninger. Gjennom å oppgi opplysninger om helsen din og å samtykke til behandling av dem, godkjenner du at vi bruker helseinformasjonen din til å administrere og levere den reisetjenesten du har bestilt.

Brukerinformasjon: Informasjon om enheten din, f.eks. IP-adresse, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, operativsystem, plattform og skjermoppløsning, samt informasjon om din geografiske plassering. Vi innhenter også informasjon om hvordan du interagerer med Solgruppen, f.eks. hvordan du bruker tjenestene våre, inklusive responstid for sider, nedlastingsfeil, hvordan du nådde og forlot tjenesten, samt leveringsmeldinger når vi kontakter deg. Les mer i om informasjonskapsler(cookies) nederst på denne siden.

 

Hvordan bruker vi informasjonen din?

Alle data brukes for å tilrettelegge, utføre og forbedre Solgruppens tjenester. Solgruppen behandler personopplysninger til følgende formål, basert på følgende lovmessige grunner:

Til administrasjon og levering av reisetjenester
Solgruppen behandler personopplysningene dine for å kunne administrere og levere reisetjenestene, dvs. for å kunne oppfylle avtalen med deg. I dette inngår blant annet å utstede reisedokument, administrere hotell- og flybestillinger, tilleggstjenester, utflukter på reisemålene, gjennomføre betaling og administrere eventuelle endringer før og under reisen din.

For å tilby kundestøtte
Vi kan bruke personopplysninger når du kontakter oss med spørsmål, synspunkter eller f.eks. reklamasjoner for å gi deg den kundestøtten du har rett til i henhold til avtalen du har inngått med oss. Vi behandler personopplysninger som f.eks. navn og bestillingsnummer for å kunne utføre slike serviceforespørsler knyttet til reisen din.

For utsendelse og utlevering av informasjon
Vi bruker personopplysninger til utsendelse og utlevering av informasjon via e-post, sms og/eller telefonsamtaler for å oppfylle avtalen med deg. Dette omfatter blant annet å sende bestillingsbekreftelse, viktig informasjon før og under reisen, tilbud knyttet til reisen, eventuelle endringer og avvik som kan oppstå underveis og betalingspåminnelser.

Markedsføring og personifisering
Personopplysningene dine brukes for at vi gjennom direkte markedsføring av våre egne tjenester skal kunne tilby deg bedre og mer personlige tilbud.

Les mer i om informasjonskapsler(cookies) nederst på denne siden.

Du kan når som helst ved hver markedsføringsmelding avregistrere deg fra å motta markedsføring fra oss. Du kan også sende epost til solgruppen@solgruppen.nodersom du ikke ønsker å motta reisekatalog og eller andre dokumenter i posten fra oss.

For utvikling av virksomhet, reisetjeneste og service
For å utvikle og forbedre tjenestene våre og servicen vår bruker vi i hovedsak anonyme eller anonymiserte opplysninger på aggregert nivå for dette formålet.

For å oppfylle regulatoriske krav
Vi behandler personopplysninger for å kunne oppfylle forpliktelser i henhold til lover og forordninger, for eksempel når det gjelder sikkerhet, bokføring, reklamasjon, immigrasjon og tollkontroll.

Lovgrunnlag
Oppsummeringsvis behandler vi personopplysninger (i) for å kunne oppfylle avtalen vår med deg, dvs. administrere og levere reisen din; (ii) når du har gitt ditt samtykke til at vi kan behandle dem for å kunne sende nyhetsbrev m.m.; (iii) for å følge lovkrav; eller (iv) når det er i vår eller våre samarbeidspartneres berettigede interesse.

 

Hvor lenge lagrer vi informasjonen din?

Solgruppen lagrer bare personopplysninger så lenge som det er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen vår med deg og formålet som opplysningene ble innhentet for, i samsvar med denne personvernerklæringen. Reisehistorikken din, som omfatter kontaktopplysninger, bestillingsinformasjon og helseinformasjon, lagres i fem (5) år etter hjemkomstdatoen. Vi lagrer også personopplysninger av andre grunner enn for å oppfylle avtalen vår med deg, f.eks. for å følge regnskapsloven. De lovpålagte kravene avgjør da hvor lenge vi lagrer opplysninger.

Hvis du har registrert deg for å motta nyhetsbrev fra Solgruppen, lagrer Solgruppen personopplysningene dine så lenge du ønsker å fortsette å motta nyhetsbrevet.

De samme personopplysningene kan lagres av oss for ulike formål i ulike systemer. Derfor kan f.eks. navnet ditt fortsatt ligge i systemene våre for at vi skal kunne levere reisen din, selv om andre personopplysninger er slettet, f.eks. i markedsføringsformål.

Hvem kan vi dele informasjonen din med?

Solgruppen kan dele personopplysninger nøye utvalgte tredjeparter.

Leverandører av reiserelaterte tjenester
Overføring skjer til samarbeidspartnerne våre innenfor reisebransjen for å administrere og levere den reisetjenesten du har bestilt av oss. Vi deler personopplysninger med disse for å kunne levere tjenesten:

Reisebyråer og digitale partnere,
Når du bestiller reisen din gjennom et reisebyrå som vi samarbeider med, enten i en butikk eller online, er det sannsynlig at du oppgir personopplysninger til reisebyrået, eksempelvis G-Travel. Når bestillingen gjøres gjennom et reisebyrå, sender vi enkelte personopplysninger, for eksempel bestillingsnummer, til dem for å bekrefte bestillingen.

Personopplysningene er hver enkelt part ansvarlig for å håndtere i samsvar med partens egen personvernerklæring. Vi er ikke ansvarlige for reisebyråets egen behandling av personopplysninger du har oppgitt til dem.  

Hotell,
Når du bestiller en reise fra Solgruppen, tilbyr vi flere ulike reisemål og hoteller. Hotellet må ha visse personopplysninger for å kunne gjennomføre og bekrefte rombestillingen. Det kan dreie seg om opplysninger som navn, fødselsdato, alder og kjønn. 

Flyselskap,
Flyvningene gjennomføres eksterne flyselskaper. Flyselskapet trenger visse opplysninger for å kunne gjennomføre reisen din, f.eks. navn, alder og i noen tilfeller kjønn. Disse personopplysningene overføres direkte til flyselskapet.

Destinasjonsagenter,
Ved reisemålene er det destinasjonsagenter, både eksterne og ansatte i Solgruppen som utfører tjenester. Disse opptrer i enkelte tilfeller som et mellomledd mellom Solgruppen og hotellet, hjelper Solgruppen med å bestille utflukter på reisemålene, ordner med flyplasstransport med mer. De får tilgang til de personopplysningene de trenger for å kunne utføre tjenestene.

  

Avtalepartnere og IT-leverandører
Vi bruker eksterne leverandører som lagrer og håndterer personopplysninger på våre vegne, som f.eks. leverandører av IT-tjenester og -systemer, internettanalyseselskaper, kundeundersøkelser, betalingsløsninger og gavekorthåndtering.

IT-tjenester og -systemer,
Vi benytter et antall interne og eksterne systemer for å håndtere personopplysninger, f.eks. kundetjenestesystem, bestillingssystem og system for datahåndtering og dataforbedring. Opplysningene behandles i disse systemene for blant annet å kunne levere og administrere reisen din, håndtere henvendelser til kundestøtte og levere andre relaterte tjenester, som utflukter eller flyplasstransport.

Internettanalyseselskap,
For at du som bruker skal få en så god opplevelse som mulig på nettsidene våre bruker vi eksterne leverandører for å hjelpe til med personifisering, analyse av brukeratferd og tilbakemelding fra brukere på nettsidene våre. Opplysningene som håndteres er primært opplysninger vi får gjennom informasjonskapsler. Les mer i om informasjonskapsler(cookies) nederst på denne siden.

Betalingsløsninger,
Solgruooeb bruker en ekstern betalingsleverandør, Nets, for å håndtere betalinger. De får tilgang til personopplysninger som trengs for å gjennomføre tjenesten, som f.eks. betalingsinformasjon og i noen tilfeller navn. Dette er nødvendig for at vi skal kunne levere reisen din.

 

Behandler vi informasjonen din i tredje land?

Solgruppen arrangerer reiser over hele verden, og derfor kan vi komme til å overføre personopplysninger til samarbeidspartnere (f.eks. hoteller, flyselskaper og agenter) eller leverandører utenfor EU/EØS. Hvis personopplysningene dine overføres til et land utenfor EU/EØS, vil Solgruppen benytte alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å påse at personopplysningene håndteres sikkert og med et adekvat beskyttelsesnivå.

Rettighetene dine

Solgruppen er ansvarlig for at alle personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi vil på din forespørsel eller på eget initiativ korrigere, avidentifisere, slette eller komplettere opplysninger som oppdages å være feilaktige, ufullstendige eller misvisende.

Du har rett til å be om tilgang til og korrigering, eller i visse tilfeller sletting av, personopplysninger, be om begrensning av fortsatt behandling av personopplysningene dine, samt til å innvende mot behandling av dem (f.eks. om du er i tvil om personopplysningene er korrekte eller om behandlingen av dem er lovlig). Den ansvarlige databehandleren vil varsle alle mottakere som personopplysningene er delt med, som nevnt i avsnittet ”Hvem kan vi dele informasjonen din med?” ovenfor, om eventuelle rettelser eller slettinger av opplysninger, samt begrensninger av behandling av opplysninger i henhold til dette punktet. 

Du har rett til dataportabilitet, det vil si en rett under visse forutsetninger til å hente ut og overføre personopplysninger til en annen databehandler.

Du har rett til, gjennom å sende en skriftlig undertegnet søknad, kostnadsfritt å motta en erklæring fra Solgruppen om blant annet hvilke personopplysninger som er registrert om deg, formålet med behandlingen av dem og hvilke mottakere opplysningene er delt med eller vil bli delt med.

Hvis du ikke vil at Solgruppen skal behandle personopplysninger der formålet f.eks. er direkte markedsføring, har du rett til når som helst å tilbakekalle samtykket ditt og/eller avregistrere deg fra markedsføringsmeldinger. Når vi har mottatt tilbakekallingen fra deg, vil vi slutte med å behandle personopplysningene dine til formålet du tidligere hadde gitt samtykke til.

Du kan rette en klage til Datatilsynet dersom du anser at Solgruppen behandler personopplysninger i strid med gjelde datavernlovgivning. Les mer på www.datatilsynet.no

Hvordan beskytter vi informasjonen din?

Du skal alltid kunne kjenne deg trygg når du deler personopplysninger med oss. Solgruppen har iverksatt nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot uønsket tilgang, endring og sletting.

Retningslinjer for informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din.Les mer i om informasjonskapsler(cookies) nederst på denne siden.

Endringer i denne personvernerklæringen

Fra tid til annen kan vi gjøre endringer i personvernerklæringen. Vi vil innen rimelig tid varsle deg dersom det skjer endringer i erklæringen, i samsvar med det som er påkrevd av lover og regler. Vi vil også legge ut den oppdaterte erklæringen på nettstedet vårt. Den oppdaterte erklæringen vil ha en ny dato og et annet versjonsnummer. Sjekk nettstedet vårt jevnlig for oppdateringer.

Informasjonskapsler

Hva er informasjonskapsler(cookies) og hva bruker vi det til?

En cookie eller en informasjonskapsel er en liten tekstfil. Når du besøker solgruppen.no lagres det en slik tekstfil på din harddisk. Den kan ikke benyttes til å identifisere deg. Informasjonskapslene inneholder informasjon som gjør at Solgruppen kan huske handlingene og preferansene dine over tid, og hvor du har vært på nettsiden, når du har vært der osv. Vi henter inn cookies for å gi deg best mulig brukeropplevelse, samt bruke informasjonen til å forbedre nettsidens brukervennlighet på et generelt grunnlag. Informasjonen behandles kun av Solgruppen AS og blir ikke delt med andre.

Du har muligheten til å akseptere eller avvise cookies, som standard vil de aller fleste nettlesere automatisk akseptere lagring av cookies.

Vi bruker cookies fra:

Google

Facebook Pixel