USA i utvandrernes fotspor fra din egen kommune

Ledig


En spennende og unik Amerikatur fra din kommune eller bygd, til området der utvandrerne fra ditt hjemsted emigrerte til.


Vi spesialiserer oss på å planlegge slike turer i samarbeid med lokale historielag eller emigranteksperter. Oftest blir det til Midtvesten, der det er mye annet interessant å se også. Turen kombineres med noen dager i emigrantenes fotspor, og en innholdsrik rundtur der vi besøker kjente og interessante steder. Høsten 2016 arrangerer vi tur med fokus på utvandrerne fra Oppdal, Rennebu og Soknedal.

Forslag til aktiviteter:

  • Besøke lokal Sons of Norway-gruppe
  • Mount Rushmore med presidentene i fjellet
  • Indianermonumentet Crazy Horse
  • Bryggeribesøk
  • Gårdsbesøk
  • Norsk Høstfest (månedsskiftet september/oktober).

Standardopplysningsskjema for pakkereiseavtaler

  • Den kombinasjonen av reisetjenester du tilbys, er en pakkereise etter lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven).
  • Du omfattes derfor av alle rettighetene som gjelder ved pakkereiser. Solgruppen AS (heretter Solgruppen) har det fulle ansvaret for at pakkereisen som helhet gjennomføres korrekt.
  • Solgruppen har dessuten en lovpålagt reisegaranti som sikrer tilbakebetaling av dine innbetalinger i tilfelle insolvens hos selskapet/selskapene. Dersom transport inngår i pakkereisen, dekker reisegarantien også hjemtransport.
  • Flere opplysninger om sentrale rettigheter etter pakkereiseloven kan du lese her