Helsereiser

På din kort- og langtidsferie til Albir kan kombinasjonen reise og behandling gi helsebringende gevinst for deg. Solgruppen kan formidle flere helsetjenester under oppholdet ditt i Albir. Under ser du ett utvalg og beskrivelse av hvilke. Kontakt oss dersom du har ytterligere spørsmål rundt disse tjenestene.

Aktiv Reise til Gran Canaria vinter 2022

09 - 30.11.2022

Få plasser igjen

På kampanje

Fra kr. 20 990