Helsereiser

På din kort- og langtidsferie til Albir kan kombinasjonen reise og behandling gi helsebringende gevinst for deg. Solgruppen kan formidle flere helsetjenester under oppholdet ditt i Albir. Under ser du ett utvalg og beskrivelse av hvilke. Kontakt oss dersom du har ytterligere spørsmål rundt disse tjenestene.