Helsereiser

På din kort- og langtidsferie til Albir kan kombinasjonen reise og behandling gi helsebringende gevinst for deg. Solgruppen kan formidle flere helsetjenester under oppholdet ditt i Albir. Under ser du ett utvalg og beskrivelse av hvilke. Kontakt oss dersom du har ytterligere spørsmål rundt disse tjenestene.

LOL Hotel & Resort (tidligere ReumaSol)

01.02 - 16.06.2022

Ledig

Fra kr. 8 690