Bestill reise

Du sender nå en bestilling. Faktura og depositum sendes som standard på e-post, men du kan også velge å få dette tilsendt per post i skjemaet. Vi anbefaler at du har reiseforsikring og avbestillingsforsikring dersom du ikke har det.

Ved bestilling trenger vi fullt navn på reisende (slik det står skrevet i passet). Inkluder også eventuelle mellomnavn. Bestillingen er endelig når du har mottatt bestillingsbekreftelsen og faktura og har innbetalt depositum. Depositum (fra 4000,- per person ) betales Solgruppen innen 7 dager etter bestilling. Restbeløp betales 35 dager før avreise. Vi henviser for øvrig til våre Alminnelige reisebestemmelser.

Reiseforsikring og / eller avbestillingsforsikring er ikke inkludert. Vi anbefaler alle reisende å ha gyldig reiseforsikring for denne reisen. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette.

Din reise

Reisedetaljer