Solgruppens sportsreiser til Spania

SportsEvent er Solgruppens reisekonsept for sportsreiser.  Filosofien er å skreddersy treningsleirer og arrangere sportsreiser for firma, lag og enkeltpersoner på alle nivå og i alle aldersgrupper. Vi skreddersyr turer på forespørsel. Det er først og fremst sykkel og fotball vi tilbyr.

Sykkelreiser

Bosteder

Reiseleder

Sturla_Sportsevent

Sturla Johansen
Som sportslig leder i CK Victoria er Sturla rett mann for å tilrettelegge gode sykkelreiser for både amatører og profesjonelle.

E-post: sturla@solgruppen.no

Telefon: 45 20 14 70

Leie sykkel?
Vi har 50 egeneide sykler som vi leier ut på Oliva Nova i Spania. Syklene er minimum av typen greie treningssykler på ca. 8,3 kg med Shimano 105 utstyr, og de fleste har carbonramme.
De periodene vi har for lite sykler leier vi inn fra lokale aktører i nærheten. Disse syklene er i samme kategori, men vi skaffer også dyrere sykler hvis ønskelig. Våre egne sykler er utstyrt med computer, pumpe og seteveske med slange, dekkspaker og unbrakosett. Ikke alle innleide sykler har alt dette, men vi prøver å utstyre dem med mest mulig av dette så langt det lar seg gjøre. Alle må ta med egne pedaler for å være sikret riktige pedaler i forhold til sko. Sykkelen skal leveres tilbake i samme stand som den ble utlevert. Den skal også være vasket ved innlevering hvis man ikke har betalt på forhånd for fritak av vask.

Priser på sykkelleie
Egeneide og innleide standardsykler: Kr. 1200,-  for en uke, og kr. 70,- per dag utover 1 uke. Pris på oppgradert sykkel på forespørsel

Forsikring & leiekontrakt
Det er mulig å tegne forsikring og fritak fra vask av sykkel. Se mer om dette på «leiekontrakten» som alle må skrive under på. Leiekontrakt fylles fortrinnsvis ut av hver enkelt på forhånd, skrives ut i 2 eksemplarer og leveres for underskrift av begge parter ved utlevering av sykkel på Oliva Nova. Dette er ønskelig for å effektivisere utlevering av sykler ved ankomst. De som ikke har mulighet til å skrive ut før de drar fyller ut skjema ved utlevering av sykkel.