Fellesreiser

Nye bekjentskaper og sosialt samvær i trygge rammer. Det er trivelig å dra på tur sammen.

Solgruppen sine fellesreiser er veldig populære. 

Med begrepet fellesreise mener vi tilrettelagte, sosiale og trygge reiser hvor flere reisende deltar på samme reise, og på samme opplegg under oppholdet. Det kan være reiser med felles aktivitet som bridgeturnering, seniordans, trim, dans og musikk og annet. Deltakere kan reise fra flere norske byer og samles til fellesskap på bostedet og /eller felles aktivitet på destinasjonen.