Route 66 - "The Mother Road"

«Get your Kicks – on Route 66»

Route 66 ble satt i drift fra 11. november 1926, som en del av det gamle U.S. Highway systemet. Den gikk fra Chicago i øst til Los Angeles i vest, gjennom 8 stater og med en lengde på ca 3 940 km. Mye av veien er idag inflettet i det nye Interstate veisystemet, men det er fortsatt omkring 80% av veien som eksisterer eller er gjennoppbygd.

Hovedveien til vesten

I starten av 1930 årene ble Midtvesten rammet av flere år med tørke, «the Dust Bowl-years». Dette førte til at mange av familiene her måtte gi opp sine smågårder å reise til California, i håp om å få seg arbeid. Ferden gikk på den nye veien til vest, Route 66, som raskt ble et symbol på håp om en bedre framtid.

Den økte trafikken langs «the Main Street Of America» førte til at det oppstod nye tettsteder med bensinstasjoner, moteller og restauranter.

I 1938 ble Route 66 den første hovedvei i USA som ble asfaltert i sin helhet.

Veien ble også mye brukt under 2. verdenskrig da mange reiste for å jobbe for krigsindustrien i California, samt at tropper og materiell ble fraktet langs Route 66.

Nedgangstider

På starten av 1950 årene ble veien mye brukt av turister som reiste for å se de store turisattraksjonene i Arizona, Grand Canyon, Meteorkrateret og Painted desert. Den økte trafikken gjorde at enda flere forretninger blomstret langs veien.

Men etter at det nye hovedveinettet «the interstate highway» ble vedtatt i 1956, startet nedturen for Route 66. Gradvis ble Moderveien erstatte av de nye interstate veiene og i slutten av 1960 var stort sett hele Route 66 erstattet. Etter hvert som de forskjellige Interstate-veiene overtok trafikken, ble skilt fjernet og 66-tallet ble tatt ut av det numeriske veisystemet

En av de store turistattraksjonene i Arizona, er Grand Canyon. Den ligger riktignok litt nord for Route 66, men nær nok til at det er mange som kjører på veien som tar turen hit.

Moderveien gjennoppstår

Mot slutten av 1980-tallet startet gjennoppreisingen av Route 66. Det startet i Arizona, hvor det ble dannet en forening; The Historic Route 66 of Arizona og mange andre grupper og lag oppstod etterhvert. Alle med et felles mål om å ta vare på å gjennskape stemningen og følelsen av Route 66. Flere landemerker, historiske bygninger ble satt på det nasjonale registere over historiske plasser. Det ble også satt opp nye Route 66 skilt og veimerkinger langs veien, samt at gamle bensinstasjoner, moteller og restauranter er blitt restaurert til slik de opprinnelig var.

Route 66 i Amerikansk kultur

Den ikoniske veien har vært sterkt representert i Amerikansk kultur. Den spilte en sentral rolle i John Steinbecks roman «The Grapes of Wrath» som skildret «the Dust Bowl-years» på 1930-tallet, hvor en familie fra Oklahoma reiste til vesten i håp om en bedre framtid. Det var også her Route 66 fikk sitt navn «the Mother Road» fra. Bobby Troups skrev sangen «Get Your Kicks on Route 66», som ble spilt inn for første gang av Nat King Cole, og senere av flere kjente artister blant annet Rolling Stones.

Oljeselskapet Philips Petroleum som hadde mange bensinstasjoner langs veien har fortsatt det legendariske «Philips 66» skiltet som sin logo.