Forfatternavn:Erling

Skreddersydde utvandrerturer til USA

På kyst til kystturen vår i 2018 hadde vi gleden av å ha med to av landets fremste reisejournalister på turen, Bjørn Tvare og Mai-Britt Elise Sverd. De ble meget imponert over turen, og laget en positiv reisereportasje i Hjemmet i januar 2019. Reportasjen gjengis i dette innlegget.